Røde Kors Logo

Vi fylder 100 år

100 år med Røde Kors i Gentofte

Den 15. december 1922 kl. 19.30 samledes en gruppe gentofteborgere på Hellerup Kommuneskole (i dag Byens Hus), og da mødet sluttede kl. 21.15, havde de oprettet en ny afdeling under Røde Kors, nemlig Kredsen for Gjentofte Kommune.

 

Dansk Røde Kors blev stiftet som forening i 1875, og i starten var Gentofte en del af Københavnsafdelingen, men i 1922 blev Røde Kors Gentofte en selvstændig kreds og kan altså i år fejre 100 års-jubilæum. Og selvom organisationen og de frivillige i dag ser anderledes ud, end da vi startede, har vi stadig de samme værdier og den samme vigtige opgave med at hjælpe de mennesker, der trænger allermest til det.

 

Beredskab og hjælp til de fattigste

Formålet for den nye afdeling var at yde hjælp til ofre for krige og katastrofer, men også til fattige familier i kommunen. Allerede på det første møde i 1922 besluttede man at gennemføre et samaritterkursus og et kursus i spædbørnspleje.

 

Hovedaktiviteten var i mange år samaritterarbejdet, som omfattede bl.a. førstehjælp og sygepleje. I Gentofte gennemførte Røde Kors hvert år et stort antal kurser i førstehjælp og realistiske øvelser ift. drukne- og trafikulykker. Ikke mindst kredsens markante formand oberstinde E. Tillisch (formand 1929-57) ledede med kyndig og myndig hånd samaritterne og forestod selv undervisningen på mange af kurserne.

 

Under 2. verdenskrig indgik samaritterne som en del af beredskabet, de sørgede for pakker med mad til fanger i KZ-lejrene og fik dem på betryggende vis bragt frem, og de var forberedt på sygepleje ved epidemier. I den periode var sammenholdet og opbakningen enorm. Der blev oprettet en særlig kvindelig samaritterkolonne, og afdelingen voksede til omkring 3000 medlemmer. - Efter krigen fik samaritterne nye funktioner, hvor de bl.a. hjalp til ved store sportsarrangementer. Samaritterne var en del af afdelingen indtil 2007.

 

Samaritterne underviste også i spædbørnspleje og var bl.a. med i uddannelsen af barneplejersker til Spædbørnshjemmet på Skovvej, der blev drevet af Røde Kors’ Københavnsafdeling (1946-87). Børnene var typisk født af enlige mødre, der ikke havde mulighed for at passe deres børn i de første år efter fødslen.

 

Hjælp til dårligt stillede familier var en vigtig del af arbejdet helt fra starten i 1922. Kvinderne i afdelingen fik samlet et antal ”vandrekurve” med babytøj, som blev lånt ud til kommunens småbørnsfamilier. Der blev lavet tøjindsamlinger og strikket, hæklet og syet (og syet om) til de små.
Ikke mindst under krigen var nøden og opfindsomheden stor, og der blev fx lavet sko af gamle hatte.

 

Røde Kors-uge og landsindsamling

I 1919 holdt Røde Kors sin første landsindsamling, Røde Kors-ugen, hvor de indsamlede midler bl.a. gik til ofre for 1. verdenskrig. Også i Gentofte var landsindsamlingen fra starten en stor aktivitet. Der blev lagt mange kreative kræfter i at skaffe penge via teaterarrangementer, sangaftener, tombolaer, lodsedler og indsamling på gaden, og gentofteborgerne var gavmilde, så man hvert år kunne give et stort beløb videre.

 

I 1950’erne gik bidragene til Europa - bl.a. til lægehjælp til Jugoslavien, Polen, Rumænien og Østrig efter 2. verdenskrig, hospitalsskibet Jutlandia under Koreakrigen, hjælp til ofre for stormfloden i Holland i 1953 og hjælp til flygtninge efter opstanden i Ungarn 1956. I dag går hjælpen til ofre for krige og katastrofer i hele verden.

 

Det frivillige sociale arbejde gror

Fra 1970’erne dukkede der nye sociale aktiviteter op i Røde Kors. Også i Gentofte, hvor besøgstjenesten blev etableret i 1975. Den havde – ligesom i dag - til formål at bryde ensomheden for mennesker, der er alene ved at skabe kontakt mellem besøgsven og besøgsmodtager, som typisk var et ældre menneske.

Helt usædvanligt var det, at afdelingen i 1983 købte et sommerhus ved Dronningmølle, Rævebakken, som blev indrettet til rekreationshjem for ældre enlige og lettere handicappede, som kunne få et ophold og deltage i forskellige aktiviteter. Rævebakken fungerede frem til 2017.

 

De sociale aktiviteter er groet støt og er i dag nogle af grundstenene i Røde Kors Gentofte arbejde. Efter 2000 fik vi patientstøtterne, der hjælper patienter, der føler sig alene eller utrygge på hospitalet, vågerne, der er med til at skabe ro og tryghed for den døende, integrationsaktiviteten, der støtter flygtninge og sikrer forældremyndighedsindehavere til uledsagede børn, julehjælpen, som uddeler hjælp til økonomisk trængte børnefamilier, og senest Qnet, der er et tilbud for voldsudsatte kvinder og deres børn.

 

Genbrugshjælp

Tøjhjælp var fra starten en del af afdelingens opgaver. Kvinderne syede, strikkede og hæklede, og der blev jævnligt lavet tøjindsamlinger. Tøjet blev sendt til andre lande i Europa, hvor nøden var stor, og det blev givet til dårligt stillede familier i kommunen.

 

Efter 1970 skød der Røde Kors-genbrugsbutikker op flere steder i landet, og i 2003 åbnede vi en flot genbrugsbutik for dametøj i Hellerup. Den var fra starten en succes – ikke mindst fordi den blev berømt for sit ”kendte hjørne”, hvor man kunne finde lækkert genbrugstøj fra kendte skuespillere og mediefolk.

 

I 2020 blev den fulgt op af en dejlig genbrugsbutik for tøj til babyer, børn og unge. Den er hurtigt blevet populær og har en rivende omsætning.

 

Alt i alt er vi stadig en levende afdeling – og parat til de næste 100 år!

..............................................................................................................................................................

Har du en god historie fra din tid i Røde Kors?
Hvis du har været med i Røde Kors Gentofte og har en god historie eller sjove billeder, vil vi meget gerne høre fra dig.
Skriv til: gentofte.kommunikation@rodekors.dk

Aktivitetsleder

Marianne Nielsen
Copyright © 2022 Røde Kors Gentofte - Design Mikael Hansen
magnifiercrosschevron-down